Elektroniset lukitukset

Kohteissa jossa liikkuu paljon ihmisiä, vaaditaan myös lukitukselta paljon. Elektroninen lukitus luo turvaa ja helppoutta nykyaikaisella kulkuoikeuksien hallinnoinnilla. Ei enää huolia kadonneista avaimista.

Elektroninen lukitus luo turvaa ja helppoutta nykyaikaisella kulkuoikeuksien hallinnoinnilla. Kun yhdistetään lukituksen mekaaniset ja elektroniset ominaisuudet, saadaan aikaan lukitusjärjestelmä, joka joustaa ja kestää. Elektroninen lukitus mahdollistaa liittämisen kulunvalvontajärjestelmään, jolloin yrityksen turvallisuustaso paranee.

Taloyhtiöiden kulunhallinnan ongelmakohtana on usein suuri, mahdollisesti jatkuvasti vaihtuva asukasmäärä ja sen myötä avainten hallinta. Yrityksissä puolestaan työntekijöiden vaihtuvuus ja vierailijoiden kulkuoikeuksien myöntäminen vaatii hallinnoinnilta paljon. Elektroninen lukitus luo turvaa ja helppoutta avainten hallintaan ja kulkemiseen.

Elektromekaaninen avain on käytännössä vain avaimen näköinen älykäs kulkuoikeuslätkä. Vaikka elektronisen lukitusjärjestelmän alkukustannus onkin suurempi kuin perinteisen mekaanisen lukituksen, on sen elinkaarikin pidempi. Lisäksi elektronisen lukitusjärjestelmän suurimpia hyötyjä ovat turvallisuuden lisääntyminen ja ylipäätään parempi käyttökokemus. Etenkin hallinnoitsijan, kuten isännöitsijän työ helpottuu, kun avaimista ja niiden haltijoista voidaan pitää kirjaa vaivatta. Jos kiinteistössä tapahtuu esimerkiksi väärinkäytöksiä tai ilkivaltaa, siitä saadaan kulkuloki ja tiedetään, kuka kiinteistössä on kulkenut. Myöskään kadonnut avain ei ole enää mikään ongelma. Avaimesta saadaan saman tien poistettua kulkuoikeus ja se lakkaa toimimasta.